Om Majorstuen kirke

Majorstuen kirke er tatt ut av bruk som kirke for forordnede gudstjenester.
Kirken kan derfor leies ut til ulike formål innenfor kirke-lovens rammer.
Kirkelig fellesråd i Oslo står som eier av kirken på vegne av soknet, og er ansvarlig utleier.

Kirken har 2 kirkerom, 2 sakristier, menighetssal i underetasjen og flere kontorer og møterom som leies ut.

Det er egne parkerings-plasser ved kirken, eget plenareal og en stor atkomst/terrasse beliggende mot Kirkeveien.

majorstuen kirke utleie